Het comfortabele, lichte vest kan worden gewassen en de hele dag worden gedragen, behalve bij het nemen van een bad of douche.
De droge, niet-klevende sensorelektroden op deze elektrodenriem bewaken continu het hart van de patiënt.
Deze monitor wordt gedragen in een holster rond het middel en verzamelt ECG-gegevens via de sensorelektroden, die later via een modem naar een arts kunnen worden gestuurd.
Als een levensbedreigende aritmie wordt gedetecteerd, waarschuwt deze alarmmodule de patiënt met hoorbare, visuele en tactiele alarmen. Een patiënt die bij bewustzijn is, kan een schok voorkomen door de twee responsknoppen tegelijk in te drukken.
In het geval van een levensbedreigende aritmie geven deze droge defibrillatie-elektroden automatisch geleidende gel af alvorens een schok toe te dienen.