Witamy w witrynie internetowej ZOLL LifeVest

Kamizelkę defibrylującą LifeVest® opracowano, aby chronić pacjentów z ryzykiem nagłego zgonu sercowego, gdy stan pacjenta ulega zmianom i nie określono stałego ryzyka nagłej śmierci sercowej.

Niektóre defibrylatory wszczepia się pod skórę, jednak kamizelkę defibrylującą LifeVest pacjent nosi bezpośrednio na ciele. Kamizelka LifeVest pozwala pacjentom powrócić do wykonywania większości czynności życia codziennego, zapewniając im spokój ducha dzięki ochronie przed nagłym zgonem sercowym. Kamizelkę LifeVest opracowano tak, aby wykrywać zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca i automatycznie dostarczać wyładowanie, aby uratować życie pacjenta.

LifeVest stosuje się u pacjentów z różnymi wskazaniami, w tym u pacjentów z upośledzoną czynnością serca po zawale serca, przed zabiegami pomostowania aortalno-wieńcowego albo wszczepienia stentu, albo po tych zabiegach, po usunięciu wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora albo u pacjentów z kardiomiopatią, albo niewydolnością serca, która naraża ich na szczególne ryzyko.
 

Kontakt z ZOLL jest możliwy 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu

Divider
Phone [email protected]
W sprawie uzyskania wsparcia klienta, wsparcia technicznego czy w sprawie zleceń medycznych dotyczących LifeVest prosimy dzwonić pod numer 0-0-800-4911971
Divider
Fax Zlecenia medyczne i dokumentację pomocniczą można przesłać na adres e-mail [email protected]
Divider
Mouse W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących LifeVest prosimy odwiedzić witrynę internetową www.zoll.com albo wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]