Post-revascularisatie onderzoek

<< Terug naar alle gepubliceerde onderzoeken

Vroeg risico op sterfte na coronaire revascularisatie bij patiënten met linkerventrikeldisfunctie en een mogelijke rol van de draagbare cardioverter-defibrillator (WCD)

Doel

 • Dit onderzoek werd opgezet om het sterfterisico te bepalen bij postrevascularisatiepatiënten met linkerventrikeldisfunctie (ejectiefractie [EF] ≤ 35%) en de overleving te vergelijken met patiënten die werden beschermd door de WCD.

Methoden

 • Retrospectief, observationeel onderzoek waarin post-PCI- en post-CABG patiënten met een lage EF (EF ≤ 35%) uit de nationale database van WCD-gebruikers (n = 809) werden vergeleken met ‘propensity score’ gematchte patiënten uit de chirurgische en interventionele registers van de Cleveland Clinic (n = 4149) van 1 augustus 2002 tot en met 31 december 2009.
 • Er werd een Kaplan-Meier analyse toegepast om het verschil in overleving tussen de patiëntencohorten vast te stellen.
 • Naast de waarneming van de verschillen in sterfte over een periode van 3 jaar werd ook een meer gedetailleerde sterfteanalyse uitgevoerd, waarbij de sterfte in de eerste 90 dagen en de sterfte na dag 90 werden geanalyseerd.

Belangrijkste resultaten

 • Post-PCI: De sterfte na 90 dagen voor patiënten die de WCD kregen, bedroeg 2%, tegenover 13% voor de patiënten die geen WCD kregen. WCD gebruik ging gepaard met een daling van de sterfte na 90 dagen met 85%.

Post-PCI

 • Post-CABG: De sterfte na 90 dagen voor patiënten die de WCD kregen, bedroeg 4%, tegenover 7% voor de patiënten die geen WCD kregen. WCD gebruik ging gepaard met een daling van de sterfte na 90 dagen met 43%.

Post-CABG

 • Voorspellers van een verhoogde sterfte waren onder andere LVEF, leeftijd, vrouwelijk geslacht en diabetes mellitus.
 • De totale overleving was in de WCD-groep significant hoger dan in de groep zonder WCD (10% t.o. 34% sterfte) bij een mediaan van de follow-up periode van 2,8 jaar.

Conclusies

 • Patiënten met LV disfunctie hebben een significant sterfterisico na coronaire revascularisatieprocedures.
 • WCD gebruik gaat gepaard met significante dalingen van de sterfte na 90 dagen bij zowel CABG als PCI, met respectievelijk 43% en 85%.
 • 1,3% van de patiënten kreeg een terechte WCD behandeling.
 • Van de patiënten die de WCD kregen, werd nadien bij 32% in de CABG-cohort en 30% in de PCI-cohort een ICD geïmplanteerd.

Klik hier om de volledige publicatie te lezen
Zishiri ET, Williams S, Cronin EM, et al. Early risk of mortality after coronary artery revascularization in patients with left ventricular dysfunction and potential role of the wearable cardioverter defibrillator. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2013;6:117–128.

<< Terug naar alle gepubliceerde onderzoeken