Klinisch onderzoek en resultaten

Gepubliceerd onderzoek

Het gebruik van de draagbare cardioverter-defibrillator (WCD) als therapie ter bescherming tegen plotse hartdood wordt ondersteund door uitgebreid klinisch bewijs. De volgende onderzoeken tonen aan dat het LifeVest draagbare cardioverter-defibrillator (WCD) veilig en effectief kan worden gebruikt bij uiteenlopende aandoeningen en in verschillende situaties.

VEST

Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek bij meer dan 2.000 patiënten om het gebruik en effect van de WCD op plotselinge sterfte en totale mortaliteit bij vroege post-MI patiënten, met lage EF (EF ≤ 35%) op dag 90 te bestuderen, inclusief een eerste 'intention-to-treat’-analyse en de daaropvolgende per-protocol-analyse. Lees meer

Meta-analyse WCD

Analyse van 11 onderzoeken, met bijna 20.000 niet-overlappende patiënten die de WCD kregen voorgeschreven, waarbij de incidentie van aanhoudende VT-voorvallen werd beoordeeld en het gebruik en de effectiviteit van WCD's werden geëvalueerd bij risico hartpatiënten. Lees meer

WEARIT-II register

Door middel van dit prospectieve register met 2000 patiënten in de VS werden de veiligheid en werkzaamheid van de WCD in de dagelijkse praktijk beoordeeld. Lees meer

WEARIT FRANKRIJK

Observationeel onderzoek in meerdere centra bij meer dan 1.000 Franse patiënten waarbij de werkzaamheid en patiëntervaring van de WCD werd beoordeeld in de dagelijkse praktijk. Lees meer

Landelijke ervaring met WCD in de VS

In dit retrospectieve onderzoek werd de langetermijnoverleving van meer dan 3500 patiënten die de WCD droegen, vergeleken met de langetermijnoverleving van patiënten die een eerste ICD-implantatie hadden ondergaan. Lees meer

Duits WCD-onderzoek

In dit retrospectieve onderzoek bij meer dan 6000 Duitse patiënten werden de veiligheid en werkzaamheid van de WCD in de Duitse gezondheidszorg beoordeeld. Lees meer

Post-MI WCD onderzoek

In dit retrospectieve onderzoek werd het nut van het dragen van de WCD onderzocht bij meer dan 8400 patiënten met een hoog risico op plotse hartdood tijdens de wachtperiode na een myocardinfarct. Lees meer

Post-revascularisatie onderzoek

In dit retrospectieve observationele parallelle cohortonderzoek werden de mortaliteitscijfers vergeleken van bijna 5000 patiënten met een hoog risico op plotse hartdood na revascularisatie. Lees meer

WEARIT/BIROAD

Multicenter klinisch onderzoek dat leidde tot goedkeuring van het LifeVest draagbare cardioverter-defibrillator (WCD) door de FDA. Lees meer

De draagbare cardioverter-defibrillator is in de afgelopen jaren het onderwerp geweest van meer dan 100 wetenschappelijke publicaties en presentaties. Bekijk meer publicaties