Landelijke ervaring met de WCD in de VS

<< Terug naar alle gepubliceerde onderzoeken

Totale nationale ervaring met de draagbare cardioverter-defibrillator: voorvalpercentages, therapietrouw en overleving

Doel

 • Dit onderzoek werd opgezet om de werkzaamheid, draagtijd en langetermijnoverleving te beoordelen voor patiënten die de LifeVest draagbare cardioverter-defibrillator (WCD) droegen, in vergelijking met patiënten die een ICD kregen.

Methoden

 • Retrospectieve analyse van Amerikaanse patiënten (n = 3569) met een gemiddelde leeftijd van 59,3 ± 14,7 jaar die werden geregistreerd in een nationaal register van ingezette WCD’s.
 • Omvat alle patiënten die de LifeVest WCD droegen op enig moment tussen augustus 2002 en december 2006.
 • De overleving werd aan de hand van de Social Security Death Index (SSDI) vergeleken met de overleving van patiënten van de Cleveland Clinic bij wie een ICD werd geïmplanteerd.

Belangrijkste resultaten

 • Er deden zich 80 voorvallen van aanhoudende VT/VF voor bij 59 patiënten (1,7%). Geslaagde eerste schok was 76 van 76 (100%) voor VT/VF buiten bewustzijn en 79 van 80 (99%) voor alle VT/VF.
 • Dagelijks gebruik van WCD bedroeg >90% bij 52% van de patiënten en >80% bij 71% van de patiënten. De mediaan van het dagelijkse gebruik was 21,7 uur ofwel 91% van de beschikbare tijd. Er was een correlatie tussen langere bewakingsduur en hogere draagtijdpercentages.
 • Tijdens WCD-gebruik bedroeg de totale acute overleving 99,2%. De langetermijnsterfte in de ICD- en de WCD-groep vertoonde geen significant verschil voor een periode van 3 jaar en van 3 maanden.

Graph

Conclusies

 • De WCD is zeer effectief in het converteren van VT/VF met de eerste schok.
 • De draagtijd van de WCD door de patiënt is hoog. Het dagelijks gebruik van de WCD bedroeg bij de meeste patiënten > 90%.
 • Gegevens over de langetermijnoverleving wijzen erop dat de WCD-therapie vergelijkbaar is met een ICD-therapie, wat argumenten aandraagt voor het gebruik van de WCD als overbrugging tot ICD-implantatie op de lange termijn.
 • De WCD is een redelijke behandeloptie voor patiënten met een onzekere status op de lange termijn in afwachting van een permanente ICD.

Klik hier om de volledige publicatie te lezen
Chung MK, Szymkiewicz SJ, Shao M, et al. Aggregate national experience with the wearable cardioverter-defibrillator: Event rates, compliance, and survival. J Am Coll Cardiol. 2010;56(3):194–203.

<< Terug naar alle gepubliceerde onderzoeken