VEST

<< Terug naar alle gepubliceerde onderzoeken

Het Vest 'Prevention of Early Sudden Death' onderzoek

Doel

 • Dit gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek werd ontworpen om het gebruik en effect van de WCD op plotselinge sterfte en totale mortaliteit te meten drie maanden na een myocardinfarct bij patiënten met ventrikeldisfunctie
 • Onderzoekers van het VEST-onderzoek voerden een eerste 'intention-to-treat’-analyse uit en een daaropvolgende 'per-protocol'-analyse

Methoden

 • 'Intention-to-treat (ITT)’-analyse:
  • Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek van 2.302 post-MI patiënten, met EF ≤ 35% (gemiddelde leeftijd van 60,9 ± 12,6 jaar; gemiddelde EF van 28,2% ± 6,1%) 2:1 gerandomiseerd voor het krijgen van de WCD plus door de richtlijnen aanbevolen medicamenteuze therapie of enkel de door richtlijnen aanbevolen medicamenteuze therapie
  • Inclusiecriteria omvatten post-MI patiënten met of zonder revascularisatie, EF ≤ 35%, en leeftijd ≥ 18 jaar die ingesloten werden binnen 7 dagen na ziekenhuisontslag
  • Primaire uitkomst: plotse hartdood en dood door ventriculaire aritmie op dag 90
  • Belangrijkste secundaire uitkomsten:
   • Totale mortaliteit
   • Niet-plotse sterfte (d.w.z. niet-aritmisch)
  • Uitkomsten werden beoordeeld door gebruik te maken van hospitalisatiegegevens, autopsieverslagen, overlijdensakten, en verhalen of verslagen van getuigen tijdens de gebeurtenissen (of de laatst waargenomen omstandigheden). Gegevens van de WCD werden niet gebruikt bij de beoordeling van de uitkomsten.
 • Per-protocol-analyse:
  • Om de gevolgen van het vroeg stoppen van het WCD-gebruik te beoordelen, voerden onderzoekers een per-protocol-analyse uit die de patiëntuitkomsten mat vanaf randomisatie tot de laatste dag van het WCD-gebruik.
  • Patiëntgegevens werden beoordeeld na overlijden, ICD-implantatie, en de laatste dag dat de WCD werd gedragen (uitsluitend WCD-cohort; gedefinieerd als alle volgende dagen met 0 draagtijd).

Belangrijkste resultaten

 • Intention-to-treat1:

VEST

 • Per-protocol2:

VEST Per-protocol study charts

Conclusies

 • Mortaliteit is hoog in de 90 dagen na een MI
 • 1 op 20 patiënten met lage EF (EF ≤ 35%) overleed in de 90 dagen volgend op een MI
 • In een 'intention-to-treat (ITT)’-analyse:1
  • WCD-gebruik bij post-MI patiënten met een EF ≤35% leidde tot een verlaging van het eindpunt plotse sterfte, hoewel dit in 90 dagen geen statistische significantie bereikte.
  • WCD-gebruik leidde tot een significante verlaging van 36% in totale mortaliteit (1,8% ARR; ongecorrigeerd p=0,04) op 90 dagen.
  • Onterechte behandelingen kwamen in geringe mate voor (<0,6%).
 • Een per-protocol-analyse bevestigt dat de WCD, wanneer deze wordt gedragen, leidde tot significante verminderingen in plotse sterfte en totale mortaliteit2:
  • WCD-gebruik leidde tot een significante verlaging van 62% in aritmiesterfte (p=0,02).
  • WCD-gebruik leidde tot een significante verlaging van 75% in totale mortaliteit (p<0,001)
  • Onder de patiënten die ervoor kozen de WCD te dragen was het gemiddelde gebruik hoog (>22 uur/dag).

Klik hieronder om de volledige publicatie te lezen
1Olgin JE, Pletcher MJ, Vittinghoff E, et al. Wearable Cardioverter-Defibrillator after Myocardial Infarction. N Engl J Med. 2018;379(13):1205–1215.
2Olgin JE, Lee BK, Vittinghoff E, et al. Impact of wearable cardioverter-defibrillator compliance on outcomes in the VEST trial: As-treated and per-protocol analyses. J Cardiovasc Electrophysiol 2020;1–10. https://doi.org/10.1111/jce.14404.

<< Terug naar alle gepubliceerde onderzoeken