Meta-analyse WCD

<< Terug naar alle gepubliceerde onderzoeken

Doel

 • Deze analyse werd uitgevoerd ter beoordeling van de incidentie van aanhoudende VT-voorvallen bij WCD-gebruikers en ter evaluatie van het gebruik en de effectiviteit van WCD's bij risico hartpatiënten.

Methoden

 • De in de meta-analyse opgenomen onderzoeken, met gegevens uit de periode van januari 1998 tot juli 2017, voldeden aan de volgende criteria:
  • Geëvalueerde volwassen patiënten die WCD's gebruikten
  • Leverden gegevens op over een of meer relevante uitkomsten (bijv. totale en VT/VF-gerelateerde sterfte, incidentie van VT/VF, terechte en onterechte schokken, en geslaagde beëindiging van VT/VF)
  • Waren in het Engels gepubliceerde onderzoeken met volledige tekst
 • De meeste onderzoeken hadden betrekking op patiënten met een gemengde etiologie (bijv. NICM en ICM)
 • Cumulatief totaal van 19.882 niet-overlappende patiënten

Belangrijkste resultaten

 • VT/VF deed zich voor bij 2,6% van de patiënten
 • 1,7% van de patiënten ontving een terechte schok van de WCD
 • Geslaagde beëindiging van VT/VF na een terechte schok bij 95,5% van de patiënten
 • VT/VF gerelateerde sterfte trad op bij 0,2% van de WCD-gebruikers
 • Lage incidentie van onterechte schokken, namelijk bij 0,9% van de patiënten

Conclusies

 • Uit deze analyse blijkt een hoge mate van consistentie in de percentages VT/VF-voorvallen en percentages WCD-behandelingen in publicaties die kijken naar patiënten met een lage ejectiefractie na een recente cardiale gebeurtenis.
 • Ondanks ontwikkelingen in medicamenteuze therapieën en andere hulpmiddelen (bijv. stents) vertonen patiënten met een lage EF nog altijd onbevredigende uitkomsten na een cardiale gebeurtenis.
 • WCD's vormen een zeer effectief middel voor een geslaagde beëindiging van levensbedreigende VT/VF-voorvallen.

Klik hier om de volledige publicatie te lezen
NGUYEN E, WEEDA ER, KOHN CG, et al. Wearable Cardioverter-defibrillators for the Prevention of Sudden Cardiac Death: A Meta-analysis. The journal of Innovations in Cardiac Rhythm Management. 2018;9:3151-3162.

<< Terug naar alle gepubliceerde onderzoeken