WEARIT FRANCE

<< Terug naar alle gepubliceerde onderzoeken

Gebruik en therapietrouw van de draagbare cardioverter-defibrillator (WCD) bij tijdelijk risico op plotse hartdood

Doel

 • Dit nationaal observationeel onderzoek in meerdere centra werd opgezet om praktijkgegevens te genereren over het gebruik van de draagbare cardioverter-defibrillator (WCD), niet alleen op het gebied van werkzaamheid, maar ook wat betreft gebruik en therapietrouw.

Methoden

 • 1.157 patiëntanalyses in 88 Franse centra.
  • Retrospectieve analyse van patiënten die de WCD gebruikten tussen mei 2014 en december 2016.
  • Prospectieve analyse van patiënten uitgerust met het LifeVest van januari 2017 tot maart 2018.
 • Inclusief patiënten met ischemische cardiomyopathie (82,1%), na verwijdering van een implanteerbare cardioverter-defibrillator (10,3%) en vóór een harttransplantatie (7,6%).
 • Alle patiënten in Frankrijk kregen een systematische voorlichting middels een gestandaardiseerd programma op het moment van de start van de WCD-behandeling en werden systematische ingeschreven in het online beheersysteem van patiëntgegevens van ZOLL.

Gebruik van de WCD en invloed op waargenomen gezondheidstoestand

 • De mediaan dagelijkse WCD-draagtijd was 23,4 uur in de algemene populatie.
 • Over het algemeen hing het gebruik van de WCD op een positieve manier samen met gezondheids- en leefstijlvoordelen, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Figure 1

Resultaten

 • Het percentage doorgemaakte VT-/VF-voorvallen was hoog (bij 3,1% van de patiënten) en meer dan de helft daarvan werd behandeld door WCD.
 • 62% van de ventriculaire tachyaritmieën vond in de eerste 30 dagen plaats en 38% na de eerste 30 dagen.

Table 1

 • Bij bijna alle patiënten die een schok toegediend kregen, was hun VT-/VF-voorval na één behandeling over.
  • 1 patiënt had 2 schokken nodig om de aritmie te beëindigen.
 • Percentage overleving na de schok: 100%.
  • Alle patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen na een terechte schok, overleefden tot aan het ontslag uit het ziekenhuis.
 • Onterechte behandeling kwam in geringe mate voor (0,7%).
 • In de algemene populatie was, na afloop van het WCD-gebruik, de EF bij 32,5% van de patiënten zodanig verbeterd dat een ICD niet langer geïndiceerd was, terwijl bij 50,6% van de patiënten permanente implantatie van een ICD nodig was. In de ischemische populatie (82% van de studiepopulatie) had 46,6% van de patiënten EF die zodanig verbeterd was dat een ICD niet langer nodig was.

Figure 2

Conclusies

 • Deze bevindingen ondersteunen eerdere onderzoeken naar de werkzaamheid en veiligheid van de WCD, bij een tijdelijke hoog-risico groep van geselecteerde patiënten

Klik hier om de volledige publicatie te lezen
Garcia R, Combes N, Defaye P, et al. Wearable cardioverter-defibrillator in patients with a transient risk of sudden cardiac death: the WEARIT-France cohort study. EP Europace. 2020;23(1):73-81. doi:10.1093/europace/euaa268

<< Terug naar alle gepubliceerde onderzoeken