WEARIT-II register

<< Terug naar alle gepubliceerde onderzoeken

Gebruik van de draagbare cardioverter-defibrillator (WCD) bij hartpatiënten met een hoog risico: gegevens uit de prospectieve registratie van patiënten die de draagbare cardioverter-defibrillator dragen (WEARIT-II register)

Doel

 • Prospectief register, opgezet om gegevens te verkrijgen over de veiligheid en werkzaamheid van de WCD in de dagelijkse praktijk.
  • Bepaling van de verbetering van de ejectiefractie en de noodzaak van ICD-implantatie na afloop van WCD-gebruik.

Methoden

 • Prospectief register van 2000 patiënten (mediane leeftijd = 62 jaar, mediane EF = 25%) aan wie tussen augustus 2011 en februari 2014 een WCD is voorgeschreven.
 • Omvatte patiënten met ischemische cardiomyopathie (n = 805, 40%), niet-ischemische cardiomyopathie (n = 927, 46%) of aangeboren/erfelijke hartziekte (n = 268, 13,4%).
 • Klinische gegevens, aritmievoorvallen, ICD-implantatiecijfers en verbetering van de ejectiefractie (EF) werden geregistreerd.

Belangrijkste resultaten - initiële studieresultaten1

 • De incidentie van aanhoudende VT/VF was hoog, met 22 voorvallen per 100 patiëntjaren. 2,1% van de patiënten had een VT/VF voorval.
 • 1 op de 14 patiënten had een aritmievoorval.1 Deze voorvallen laten zich als volgt uitsplitsen:

WEARIT-II

 • Onterechte therapie kwam in geringe mate voor (0,5%).
 • De draagtijd van de WCD door de patiënt was hoog, met een mediaan van het dagelijks gebruik van 22,5 uur per dag.
 • Bij beëindiging van het WCD-gebruik was de EF bij 41% van de patiënten zodanig verbeterd dat een ICD niet langer geïndiceerd was, terwijl bij 42% van de patiënten permanente implantatie van een ICD nodig was.

Belangrijkste resultaten - Resultaten na een jaar follow-up2

 • De overlevingskans na een jaar was hoog (96%) voor alle patiënten die het LifeVest droegen.
 • De overlevingskans na een jaar was ook hoog (90%) voor de patiënten die een VT/VF-gebeurtenis tijdens het dragen van de LifeVest meemaakten.

Conclusies

 • In het register werd een hoge incidentie van aanhoudende VT/VF na 3 maanden aangetoond bij hoogrisicopatiënten (ongeacht de ziekteoorzaak) die niet in aanmerking komen voor een ICD. Dit duidt erop dat een WCD veilig kan worden gebruikt om patiënten tijdens deze risicobeoordelingsperiode te beschermen.
 • Naast het bieden van bescherming en behandeling tegen plotse hartdood legt de LifeVest WCD ook waardevolle gegevens over de meer algemene hartfunctie van de patiënt vast die van significante klinische waarde zijn voor de eerste periode na een cardiale gebeurtenis.
 • Het hoge percentage van zowel EF verbetering als aanhoudend aritmie risico bij een populatie met een hoog risico op plotse hartdood onderstreept de onvoorspelbaarheid van de patiëntuitkomsten kort na een cardiovasculair incident.
 • Patiënten voor wie een LifeVest was voorgeschreven, vertoonden een hoge overlevingskans een jaar na het dragen van het LifeVest.

Klik hier om de volledige publicaties te kunnen lezen:
1Kutyifa V, Moss AJ, Klein H, et al. Use of the wearable cardioverter defibrillator in high-risk cardiac patients: Data from the prospective registry of patients using the wearable cardioverter defibrillator (WEARIT-II Registry). Circulation 2015;132(17):1613–1619.
2Kutyifa V, Moss A, Klein H, et al. One-Year Follow-Up of the Prospective Registry of Patients Using the Wearable Defibrillator (WEARIT-II Registry). Pacing Clin Electrophysiol. 2018;1–7. https://doi.org/10.1111/pace.13448

<< Terug naar alle gepubliceerde onderzoeken