Het LifeVest Network - Patient Data Management System

Het LifeVest Network - Patient Data Management System

De LifeVest® draagbare cardioverter-defibrillator (WCD) kan bescherming bieden tegen plotselinge hartdood (SCD) met een verbinding met de veranderende hartaandoening van uw patiënt via het LifeVest-netwerk.

LifeVest Network is het online patiëntbeheersysteem van ZOLL waarmee artsen patiëntgegevens kunnen bewaken die zijn gedownload van de draagbare LifeVest-defibrillator van een patiënt. LifeVest Network stelt u in staat om toegang te hebben tot de meest actuele informatie over uw patiënt tijdens het herstel na een cardiale gebeurtenis.

Aanpasbaar

LifeVest Network stelt u in staat om uw patiënten efficiënt te bewaken, doordat het naadloos in uw praktijk past. Het stelt u in staat zelf de wijze van weergave en melding aan te passen voor patiëntgebeurtenissen die zijn vastgelegd door het LifeVest.

Flexibel en snel

Met LifeVest Network kunt u eenvoudig en snel LifeVest-patiëntgegevens verkrijgen. Voorschrijvers van de LifeVest WCD hebben ook de mogelijkheid om toegang te verlenen aan andere artsen in hun praktijk om een actievere rol te spelen bij het beoordelen van LifeVest-patiëntgegevens. 


Patiëntbeheerfuncties

Triage van LifeVest patiënten

Het LifeVest Netwerk stelt u in staat zelf de wijze van weergave en melding aan te passen voor patiëntgebeurtenissen die zijn vastgelegd door het LifeVest. Het Dashboard maakt een efficiënte evaluatie van patiëntgegevens mogelijk.

Triage van LifeVest patiënten

Alerts en berichten op maat

Het LifeVest-netwerk biedt u extra opties om te bepalen welke soorten LifeVest-patiëntinformatie een waarschuwing vereisen. U kunt ervoor kiezen om op de hoogte te worden gesteld voor evenementen zoals:

  • Behandelingen
  • Door de patiënt vastgelegde ECG's
  • Gedetecteerde aritmieën waarvoor geen behandeling is toegediend (bijv. korte VT-episode)

Alerts en berichten op maat

Artsen en clinici kunnen ook beslissen hoe zij, of hun afgevaardigde, meldingen willen ontvangen per telefoon, fax, sms en / of e-mail, en op welke tijden van de dag ze deze meldingen willen ontvangen (bijv. verschillende instellingen voor kantoor uren en na sluitingstijd).

ECG Review

ECG-opnames die automatisch worden geregistreerd door LifeVest of handmatig worden vastgelegd door de patiënt, bieden aanvullende informatie die kan worden gebruikt om toekomstige zorgpaden te bepalen.

Uitgebreide rapportage

LifeVest Network Simulator